www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
Halvor Pedersen Holene
(-1763)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Berte Margrethe Jørgensdatter

2. Eli Halvorsdatter Holene

Halvor Pedersen Holene

  • Ekteskap (1): Berte Margrethe Jørgensdatter i Idd, Østfold
  • Ekteskap (2): Eli Halvorsdatter Holene den 10 Jul 1729 i Idd, Østfold
  • Død: 1763
bilde

punktmerke  Generelle notater:


Han kom fra Halden.
Holenes brukere i Idd1
Brynild Johnsen Holene <p30.htm> ble leilending på Holene i 1666. Han var den første leilendingen på Holene etter at Peder Olsen Normand hadde overtatt eiendomsretten til gården. Brynild nevnes siste gang i 1694. Reier Pedersen Holene ble leilending på Holene i 1711. Han oppføres som bruker i 1711 og 1723, og han nevnes i 1729. Reier Pedersen Holene var forlover til Halvor Pedersen, senere bruker av Holene, i 1729 (muligens bodde Halvor der da). Kanskje var de brødre? En mulig bror kan også ha vært Peder Pedersen Holene (f. ca. 1680), død 1733.1 Halvor Pedersen (Pedersøn) Holene ble leilending på Holene fra 1740. Det er uvisst når han overtok gården. Halvor nevnes som bruker i 1740 og 1757. (I fogdens kassabok er han oppført som oppsitteren i 1740 og 1750). Peter Bentsen ble leilending på Holenes brukere etter Halvor Pedersen Holene before 1762. Det er i hvertfall sannsynlig at de etterfulgte hverandre. Peter nevnes i 1762 og 1763. Iver Holene ble leilending på Holene circa 1764. Iver oppføres som bruker i 1764 og 1765. Fra 1766 oppføres to samtidige brukere på Holene, og de har etterfulgt den forrige oppsitteren Iver. Det må antas at de da delte gårdsbruket mellom seg. Anders Holene ble leilending på Holene i 1766. Han oppføres i 1766, 1768 og sannsynligvis i 1769 - og brukte halve Holene. Abraham Brun ble leilending på Holene i 1766. Han oppføres i 1766 og antagelig til 1768 som bruker av halve gården. Jens Johnsen ble leilending på Holene etter Abraham Brun i 1768. Han var bruker av halve gården fra 1768 og nevnes siste gang i 1778. Dette fremgår av ekstraskattemanntallene. Lars Klausen ble leilending på Holenes brukere etter Anders Holene i 1770. Han brukte halve gården fra 1770 og nevnes sist i 1778. Dette fremgår av restanseregisteret for ekstraskatten. I 1772 nevnes to Lars - muligens var dette en feil? Etter en periode med to brukere ble Holene igjen samlet under en oppsitter. Det var fra 1779 eller 1780. Søren Bentsen Holene ble leilending på Holene etter Lars Klausen og Jens Johnsen. Han overtok da hele gården etter at den en del år hadde hatt to oppsittere. Søren nevnes siste gang i 1786. Ole Anonsen ble leilending på Holene before 1794. Dette året nevnes han første gang. Senest i 1797 var det en oppsitter på Holene, mens det i 1800 var to. Den ene brukeren fortsatte å ha halve gården, mens hans sønn overtok den andre halvdelen. I begynnelsen antas begge brukene å ha vært drevet fra det som senere ble Søndre Holene, men i hvert fall på 1820-tallet var det ene bruket etablert på Nordre Holene.. De to brukene beskrives videre under Holene søndre og Holene nordre.
Disse opplysningene er også beskrevert på nettstedet: <a HREF="http://www.gulbrand.net"> gulbrand.net.

Halvor Pedersen Holene1
d. 1763
Halvor Pedersen Holene giftet seg med Eli Halvorsdatter Holene den 10 juli 1729 i Idd. Forlovere var Reer Holen og Peder Aas.1 Reier Pedersen Holene var forlover til Halvor Pedersen, senere bruker av Holene, i 1729 (muligens bodde Halvor der da). Kanskje var de brødre? En mulig bror kan også ha vært Peder Pedersen Holene (f. ca. 1680), død 1733.1 Halvor Pedersen Holene ble leilending på Holene before 1740. Det er uvisst når han overtok gården. Halvor nevnes som bruker i 1740 og 1757. (I fogdens kassabok er han oppført som oppsitteren i 1740 og 1750). I 1740 oppføres en Halvor som oppsitter på Nes. Antagelig er dette Halvor Pedersen på Holene og viser at gården fortsatt ble brukt under den gården.. Se Nes . Halvor Pedersen Holene giftet seg med Berthe Margrethe Jørgensdatter Holene, datter av Jørgen Mikkelsen Landeby og Berthe Evensdatter Romedal.1 Halvor Pedersen Holene ble etterfulgt som leilending på Holenes brukere av Peter Bentsen before 1762. Det er i hvertfall sannsynlig at de etterfulgte hverandre. Peter nevnes i 1762 og 1763. (I 1760 var det en Halvor Pedersen "Holne" som avla borgerskapsed, ref. Halden rådstuerett, 20. desember 1760). Halvor Pedersen Holene døde i 1763 i Halden.1 Skifte ble avholdt etter Halvor Pedersen Holene i 1763. (ref. Halden by 1756-1766, 8. juli 1763, side 806) I skiftet nevnes Halvor Pedersen Holene.. Skiftet ble avholdt i Fredrikshald.
Skiftet etter Halvor Pedersen Holene ble startet 7. juli 1763 og ble avsluttet 9. oktober 1764.
Disse opplysningene er også beskrevert på nettstedet: <a HREF="http://www.gulbrand.net"> gulbrand.net.

bilde

punktmerke  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Kjøpmann i Fredrikshald (Halden).


bilde

Halvor giftet seg med Berte Margrethe Jørgensdatter, datter av Jørgen Mikkelsen Landeby og Berthe Evensdatter Romedal, i Idd, Østfold. (Berte Margrethe Jørgensdatter ble født i 1722 i Ås.)

punktmerke  Hendelser i deres ekteskap/parnerskap:

• Gift: Idd, Østfold. Halvor giftet seg med Berte Margrethe Jørgensdatter sannsynligvis i midten av 17 40 årene.


bilde

Halvor giftet seg deretter med Eli Halvorsdatter Holene den 10 Jul 1729 i Idd, Østfold. (Eli Halvorsdatter Holene ble født ca. 1708 og døde i 1747 i Holene, Idd.)

punktmerke  Hendelser i deres ekteskap/parnerskap:

• Gift, 10 Jul 1729, Idd, Østfold. Folovere ved bryllup: Reer Holen og Peder Aas.


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 20 Feb 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by thors.diesen@gmail.com