www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
Gløder Olavsen Grini
(Ca. 1370-1443)
Gunhild Kjeldulfsdatter
Olav Glødersen Grini

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Svanaug N. N.

Olav Glødersen Grini

  • Ekteskap (1): Svanaug N. N.
bilde

punktmerke  Generelle notater:

Biografi
"Den 20. Febr. 1469 er det fore en odelssak på Grenin (Grini) i Styrvoll sogn i Vestfold. Her får vi greie på familieforholdet.
Det går fram av denne sak at Gløder Olavsson med sønn Olav Glødersen "ok Swanaugho eghin kona hans" har bodd på
Grini". ("Storslekten på Bringsvær" av P. Valand, 1957).
Olav Glødersen og Svanaug må være foreldre til Skjeldulf Olavsson g.m. Sicilie. Skjeldulf og Sicilie hadde iallfall to døtre:
Ragnhild og N.N. Skjeldulfsdtr. Den sistnevnte arvet Grini-godset og ble gift med Anund Aslakson fra Hylgeland i Vestfold.
Anund og N.N. Skjeldulfsdtr hadde bl. a. datteren Svane Anundsdtr (g.m. Gunder Jonsson; ca. 1462-1530). Se ovenfor -
under Benkestok.
Svane Anundsdtr og Gunder Jonsson bodde antakelig på Våler-gården ved Horten etter at de giftet seg. Våler var vel en av
de mange gårdene etter Anund Aslaksson. Her hadde de bl.a. besøk av arveprins Christian (senere kong Christian 2.) med
følge et par ukers tid i 1507. Som takk for oppholdet skriver prinsen ut et brev og kunngjør at denne "breffuuiiszer os
elschelige Gunder Jonsson maa och schall hafue med ald kongelig rente och rettighedt disze eptherschreffne gaarde:
Bringszuerdt (Bringsvær i Fjære sogn), Loddesiill (Loddesøl i Øyestad), Maalandt (Moland), Engstuerde (Tingsveit i
Øyestad), Neuelsdal (Nævesdal i Øyestad), Hornebrog (Honneborg i Fjære), Arnevig og Querenes (Kvannes i Høvåg)". Han
fikk altså fritagelse for kongelige skatter for de 8 gårdene som var hans odels- og arvegods.


bilde

Olav giftet seg med Svanaug N. N.


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 4 Nov 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia