www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
pil
Baltzar Fleischer
(1703-1767)
Anna Margrethe Aboe
(-1751)
Tøger Christian Fleischer
(1740-1797)
Alhed Rømer
(1752-1832)
Palle Rømer Fleischer
(1781-1851)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Marie Flor Kirkgaard

Palle Rømer Fleischer

  • Født: 25 Okt 1781, Moss, Østfold
  • Døpt: 17 Nov 1781, Moss, Østfold
  • Ekteskap (1): Marie Flor Kirkgaard den 1 Jun 1802 i Glemmen, Fredrikstad, Østfold
  • Død: 4 Apr 1851, Larvik, Vestfold 69 år gammel
bilde

punktmerke  Generelle notater:

Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære.
Da han møtte til riksforsamlingen, var han kompanisjef ved Norske Jægerkorps. Siden fortsatte han gradene oppover liketil han i 1835 ble generaløytnant. Fra 1837 til 1848 var han statsråd for Armédepartementent. Han virket også en tid som Carl Johans adjutant.
På riksforsamlingen i 1814 sluttet han seg til unionspartiet. Han deltok ofte på sammenkomstene hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll jernverk, men var heller passiv i riksforsamlingens debatter. Bare den 5. mai, da spørsmålet om kongens rett til å regjere over flere riker kom opp, grep han ordet. At han gikk imot at kongen skulle ha denne retten, skyldtes ønsket om å forhindre en gjenforening med Danmark.
I 1796 ble Fleischer fenrik à la suite ved Det norske Jægerkorps, der han ble til 1802. I 1800 ble han regulær fenrik ved Jegerkorpset, og året etter sekondløytnant. I 1802 fikk Fleischer kapteins grad og ble ansatt ved Nordsjællandske landvernsregiment. Fra 1808 til 1810 var han kaptein ved Norske livregiment. Han kom så tilbake til Jegerkorpset, hvor han i 1813 etter to års persmisjon ble kaptein og kompanisjef.

I 1814 representerte han Jegerkorpset ved Riksforsamlingen på Eidsvoll, hvor han tilhørte unionistpartiet. Ifølge kirkeboken for Larvik bodde Fleischer i Larvik i 1814. I september 1814 bar han nemlig sin datter, Grethe, til dåpen i Larvik kirke. Hvor han bodde og hvorfor han hadde opphold der, er ikke kjent.

I 1814 ble han utnevnt til major i hæren og adjutant hos kronprins Karl Johan. Fra 1815 til 1817 var han overadjutant i generalstaben og underkommandant på Akershus festning. 1817 ble han utnevnt til oberstløytnant og sjef for gevorbne musketerkorps i 1. akershusiske brigade, oberst året etter. Generaladjutant fra 1823, generalmajor 1825 og generalløytnant i 1835. I perioden 1825 til 1844 var han førsteadjutant hos kongen. I 1836 var han medlem av kommisjonen om Norges forsvarsverk ().

Han var statsråd og sjef for Armédepartementet flere ganger mellom 1837 og 1848.

Palle Rømer Fleischer er gravlagt ved Krist kirkegård i Oslo. Det er tittelen "Statsraad" som er benyttet på gravminnet. Sønnen, offiseren og hoffsjefen Hans Kirkgaard Fleischer (1803-84) er også gravlagt på samme kirkegård.

bilde

punktmerke  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Kaptein.

• Dåp, 1781, Moss, Østfold. 1779-1814, side 33

• Yrke: Eidsvollsmann, 1814, Eidsvold, Akershus. Notes: Selvstendighetspartiet, Norsk Jægerkorps, Østfold


bilde

Palle giftet seg med Marie Flor Kirkgaard, datter av Hans Kirkgaard og Maren Flor Brun, den 1 Jun 1802 i Glemmen, Fredrikstad, Østfold. (Marie Flor Kirkgaard ble født den 16 Feb 1776 i Kongsberg, Buskerud, Norway, døpt den 27 Feb 1776 i Kongsberg, Buskerud, Norway, døde den 14 Jun 1847 i Christiania og ble begravet i 1847 i Krist Kirkegård, Christiania.)


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 9 Okt 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia