www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
Arnold de Fine
(Ca. 1535-1586)
Barbara Hieronymidatter Knopf
(1550-1606)
Hans Arnoldsen de Fine
(1579-1637)
Arnold de Fine
(1614-1672)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Maria Sørensdatter Hoffmann

Arnold de Fine

  • Født: 1614, Helsingborg, Sverige
  • Ekteskap (1): Maria Sørensdatter Hoffmann
  • Død: 6 Nov 1672, Trondheim, Sør-Trøndelag 58 år gammel
bilde

punktmerke  Generelle notater:

Kilde: Wikipedia.

Han var sønn Hans Arnoldisen de Fine (død 1637), sogneprest i Helsingborg. I 1634 ble han student fra Herlufsholms Skole. Da en av hans tanter var mor til biskop Ludvig Munthe i Bergen, ble han etter å ha studert noen år kalt opp til ham som korektor, i 1637. Etter å ha tatt magistergraden i København i 1639, ble han i 1647 rektor og i 1663 lektor i teologi i Bergen. Allerede som lektor lot han seg prestevie for selv å kunne bestyre Hammer sogn, som tilhørte rektoratet. Bestyrelsen i stiftet forlanget imidlertid at han skulle


avstå fra dette og utnevne en visepastor. Som lektor var han også prest i Fana ved Bergen.

Norges kansler, Ove Bjelke til Østråt, oppfordret de Fine til å skrive en norsk historie på latin, som antagelig skulle være noe tilsvarende til den danske historien som på samme tid ble forfattet av Vitus Bering. Da stattholder Gyldenløve også ga planen sitt bifall, søkte de Fine regjeringen i København om understøttelse eller om løfte på den første ledige bispestolen i Norge. Han fikk kongelig tilsagn om det siste i 1667, men med den betingelse at han skulle fortsette å skrive på sin norske krønike, og på egen bekostning gjøre reiser i Norge og holde assistenter. Fra da av kalte han seg .

De Fine skal ha levert Griffenfeld en prøve av det stort anlagte arbeidet, og denne skaffet ham 11. juli 1671 posten som visesuperintendent i Trondheim, med løfte om å overta bispestolen etter den svakelige biskop Erik Bredal. Betingelsen var at han fullførte sin norske krønike innen to år. I februar 1672 ble de Fine innviet av biskop Johannes Vandal i København. Da Bredal døde i mai samme år, overtok han straks bispesetet, men døde plutselig 6. november 1672 i Domkirkens sakristi, da han nettopp hadde gjennomført en presteordinasjon.

Etter hans død ville man sende hans ufullendte historiske arbeider til København, men de er nå forsvunnet.

bilde

punktmerke  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Dansk biskop i Trondheim og historiker.


bilde

Arnold giftet seg med Maria Sørensdatter Hoffmann, datter av Søren Jensen Hoffmann og Gjertrud Hansdatter. (Maria Sørensdatter Hoffmann ble født i 1630 i Bergen, Hordaland og døde den 18 Mai 1730 i Bergen, Hordaland.)


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 4 Nov 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia