www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
Hans Hansen Buch
(1630-1687)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Margarethe Didrichsdatter Seede

Hans Hansen Buch

  • Født: 1630, Kolding, Danmark
  • Ekteskap (1): Margarethe Didrichsdatter Seede den 23 Mai 1660 i Kolding, Danmark
  • Død: 1687, Kolding, Danmark 57 år gammel
  • Begravet: 30 Jun 1687, Kolding, Danmark
bilde

punktmerke  Generelle notater:

Gullsmedslektens f.t. eldst kjente mann er Hans Hansen Buch. som antagelig var født 1630-35 i Kolding, men utover dette er det enna ikke lyktes å finne noe nærmere om hans opprinnelse. Den første faktiske opplysning som forligger om ham er fra året 1660, da der i Kolding holdtes skifte etter gullsmed Didrich Seede og hustru Cathrine Jacobsdatter. Hans Hansen Buch omtales i skiftet som svenn hos Seede og at han var forlovet med datteren, Margrethe. Buch har nok på dette tidspunkt etablert sin egen bedrift, som en fortsettelse av svigerfarens forretning, men hans borgered i Kolding kan ikke finnes.
Det var en tydelig interesse fra byens øvrige håndverkere for å få Hans Hansen Buch eller hans hustru Margrethe til å være faddere i perioden 1671 --1687. Det er registrert opptil 22 barn av forkjellige håndverkere , men kirkeboken er ikke helt klar på å skjelne mellom Hans Hansen Buch og den samtidige gullsmed Hans Jensen. Så velanskrevet har han vært at han i 1673 ble opptatt som medlem av kjøpmennenes laug (som en unntagelse fra regelen om om håndverkeres laugstilbehør. Allikevel måtte han den 20. desember 1675 beklage seg til rådet at hans hustru forrykkedes i hennes rette stolestade (stolsete?) i kirken av byfogd Olufsens hustru Maren Poulsdatter. Rådet henvendte seg til byfogden, men denne svarte at han intet ville befatte seg dermed.

Hans Hansen var gull og sølvsmed og et av hans arbeider en oblateske er fremdeles utstilt i St. Nicolay Kirke, Kolding. En del andre sølvarbeider finnes i Koldinghus museum. Hans og Margrete hadde to sønner som fortsatte i gull og sølvsmed yrket. Den ene - Johan Hansen Buch som døde i 1715 i Ribe. Den andre Didrich Hansen Buch betraktes som vår stamfar. Han ble født i Kolding i 1663 og giftet seg med Mette Sørensen fra Vejle i Danmark. Didrich og Mette hadde to søn ner som fulgte i farens fotspor. Den ene var Jens Didricsen Buch som døde i Kolding i 1741 og den andre var Didrich Buch født i Kolding i 1706 som senere bosatte seg i Drammen, Norge rundt 1734. Han døde i Drammen 1771.
Referanser noter:
Kolding St. Nicolaj Kirkebok 1635-1712.
Schmith, Buch slekten 1966, side 2.
Kolding St. Nicolaj Kirkebok 1635-1712.
Kolding St. Nicolaj Kirkebok 1635-1712.
Jacobsen 1838, I s. 20 og II s. 81
Eliassen 1910, s. 310.


bilde

Hans giftet seg med Margarethe Didrichsdatter Seede, datter av Didrich Seede og Cathrine Knudsdatter, den 23 Mai 1660 i Kolding, Danmark. (Margarethe Didrichsdatter Seede ble født den 8 Mai 1638 i Kolding, Danmark og ble begravet den 22 Jan 1708 i Kolding, Danmark.)

punktmerke  Hendelser i deres ekteskap/parnerskap:

• Gift: Gift, 1660. DDD Søkeresultat Nygaards sedler


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 20 Feb 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by thors.diesen@gmail.com