www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
pil
Hans Hansen Buch
(1630-1687)
Margarethe Didrichsdatter Seede
(1638-1708)
Didrich Hansen Buch
(1663-1738)
Mette Sørensdatter
(-1738)
Didrich Didrichsen Buch
(1706-1771)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Anna Nielsdatter Windfeldt

Didrich Didrichsen Buch

  • Født: 25 Mar 1706, Kolding, Danmark
  • Døpt: 25 Mar 1706, Kolding, Danmark
  • Ekteskap (1): Anna Nielsdatter Windfeldt
  • Død: 9 Nov 1771, Drammen, Buskerud 65 år gammel
  • Begravet: 11 Nov 1771, Drammen, Buskerud
bilde

punktmerke  Generelle notater:

Didrich Buch (den yngre) regnes som gullsmedslektens Buchs stamfar i Drammen (Strømsø) fra 1734. Hans fødselsdato er oppgitt til 17.1.1703 i Kolding.
Årsaken til at Didrich flyttet til Strømsø er ukjent. Hans eldre bror overtok verkstedet i Kolding. Kanskje var den kjente kjøpmann Peder Hansen Buch i Strømsø en slektning?

Det første dokumentariske utsagn om Didrich Buch's bofaste tilknytning til Drammen er hans borgerbrev av 1734 som gjengis salydende i Borgerskabs-Protocollen for Strømsø:
"Peder Wølner
Kongelig Mag.sts. Byefoged udi Strømsø
Giør witterlig
At den velagtbare og konsterfahrne Mand
Diderich Buch i Dag dend 29. Julii 1734 udg Strømsøe byetingshuus ikke alleene have anvist hans giorde Mesterstykke at Sølv Arbejde, som i allemaader fantes konstig og forsvarlig giort, men end og samme tidfor migpaa hans Kongl. Mag.sts. vegne aflagt hans Allerunderdanigste Troskabs Eed, og derefter som Borger samt Guld- og Sølv Arbejder ladet sig indskrive. Thi bliver benevnte Diderich Buch efter dags berettiged til at nære sig avenmelte handverk her udj Byen paa lovlig Maade. Dog at hand saavel derfore som for sin Person svarer de Kongl. og Borgerlige tyngsler hannem efter hans Stand og Vilkaar efter Lov og Forordninger maate blive paalagt, saa at han og i de øfrige med hans Arbejdes Forferdigelse forholder sig efter Christiania Guldsmed Laugs Articler af 6. Maji 1718 indtil Hans Kongl. Mag.sts. Aller naadigst anderledes tilsigendes vorder, efter som intet nærmere Reglement forhaandenfindes. Til Bekræftelse haver ieg dette hans Borgerbrev med min egen haand underskreved og Byens sedvanlige Signet hostrøkt.
Strømsøe Aar og Dag somforbm." Note 5..

bilde

punktmerke  Hendelser i hans liv:

• Yrke: Sølvsmed.


bilde

Didrich giftet seg med Anna Nielsdatter Windfeldt, datter av Niels Ibsen og Dorethe Andersdatter Windfeld. (Anna Nielsdatter Windfeldt ble født den 2 Feb 1714 i Kolding, Danmark og døde den 23 Nov 1794 i Drammen, Buskerud.)


bilde

www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 20 Feb 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by thors.diesen@gmail.com