www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen
Søren Andersen
Hans Hansen
(1714-1757)
Karen Eriksdatter
(1721-1803)
Anders Sørensen
(1743-1823)
Ane Hansdatter
(1746-1828)
Hans Andersen Barlien
(1772-1842)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Kjerstin Einersdatter Skistad

Hans Andersen Barlien

  • Født: 29 Jan 1772, Ranum, Overhalla
  • Ekteskap (1): Kjerstin Einersdatter Skistad den 24 Nov 1793 i Overhalla, Nord-Trøndelag
  • Død: 31 Okt 1842, Suger Creek, Iowa, Lee County, USA 70 år gammel
  • Begravet: 1842, Woodside farm nær Lee County og Sugar Creek, Iowa

  Generelle notater:

Ref. Bygdebok for Overhalla bind II, side 353-357

Ref. Boken "Bli med på en tur over Dammen" (utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad)
Se spesielt side 41.

I avsnittet som refererer det som er skrevet av Kristian Weber- Laumann. Her er det beskrevet at Barliens gravsted er lokalisert på Farmen Woodside i nærheten av Suger Creek, Iowa. Han er begravet på samme sted som Johan Joseph Laumann.


Barliens liv i Norge

Overhalla er et sogn i Namdalen langs Namsen elven og er en av de nordligste distrikter I Tronheims regionen, Norge. Barlien ble født på Barlien garden I dette sognet 29. Feb 1772 som sønn av en fremadstrebende og aktiv familie. Gutten var fremadstrebende og sterk og selvstendig. Da han var 20 år gammel brøt ham med familietradisjonen og giftet seg med sin tjenestejente Kjerstine Skistad. Intelligent og med stolthet ble han leder. Han var selvsikker, han leste alle bøker og andre trykksaker som kom innen hans rekkevidde men var også selvstedig problemløser. Som original og kreativ geni var han meget interessert I oppfinnelser og utviklet store mekaniske egenskaper, han endog bygget og ekspremiterte med et glidefly. Det er kjent at Hans Barlien kastet seg ut med glideanordningen fra toppen av låvetaket og greide å lande på sikkert vis. Det var selvfølgelig mange som vurderte ham som meget spesiell og gal, svært forskjellig fra gjennomsnittsmannen på den tid.
Hans liberale og frilynte meninger og politiske syn, gjorde at kan kom på kant med mange. Han hadde sitt eget trykkeri og utga freidige artikler som tilkjennega hans syn som gjorde at han ble arrestert mange ganger.

Han var gårdbruker og stortingsmann og var leder av Bondebevegelsen. Var stortingsmann i 1815. Hans Barlien var den første bonde som bevisst prøvde å gjøre seg til fører for bondestanden.

Barliens liv i Amerika.

I boken med tittelen "Norwegian Migration to America" finnes det fin informasjon om forgjengerne våre. Sugar creek bosettingen ble grunnlagt av Hans Barlien ca. 1840. Denne bosettingen var på andre siden av Mississippi River fra Nauvoo og hadde derfor ofte besøk av misjonærer.

Pga. skuffelser og motgang i politikken i Norge
emigrerte han til USA i 1837 med skipet "Enigheden" fra Stavanger og ankom New Orleans i Amerika i midten av september. Han oppholdt seg en tid i Fox River kolonien med norske emigranter i La Salle County, Illiois. I 1838 bodde han i St. Louis, Missouri men bosatte seg senere i Sugar Creek, Lee County, Iowa.
Sugar Creek Iowa settlementet ble organisert som besetting i 1838, kort etter at Barlien hørte om naturresursene i den sørlige del av området. Området ble kalt Sugar Creek.
Barlien er tillagt å være grunnlegger av den første norske bosetting ved Sugar Creek i Lee County i staten Iowa sent 1838 og tidlig 1839. Her døde Barlien den 31.okt.1842. Han etterlot sin familie i Norge.
Dødsfallet skal visstnok ha vært under mistenkelige omstendigheter uten at det har vært mulig å få avklaring rundt det. Halvdan Koht sier: Døde som farmer i Suger Creek, Iowa i 1842. Begravet ved Sugar Hill, Iowa Ref. Halvdan Kohts artikkel i Nordisk Biografisk Leksikon, bind I, med litteraturhenvisninger.
Med ham mistet den unge kolonien sin leder. Kort etter kom Mormoner-sekten til kolonien og en stor del av koloniens innbyggere konverterte til den nye religion og flyttet så sammen med sine medtroende vestover og bosatte seg tilslutt i Utah i 1846.

The Story of Hans Barlien as told by Ivar Buch, his great-great grandson:

Hans Barlien is attributed with being the founder in late 1839 or early 1840 of the first Norwegian settlement in Iowa, in Sugar Creek, Lee County. 1. He emigrated to the U.S.A. at age 60 from Overhalla in the province of Trondheim, Norway in 1837. There is evidence that Alexander Cruikshank may have been the first Norwegian settler of Lee County in 1834, but there is no evidence that he had any direct connection with the Norwegian settlement.
In a letter Barlien wrote to the Revered Jens Rynning in Norway in 1839, he said he had lived in St. Louis for 16 months after arriving from Norway. From there he appears to have briefly joined the Norwegian Fox River settlement, in La Salle County, Illinois before moving to Sugar Creek with a few others from Fox River. Later in 1840, a party of Norwegians who had previously settled in Shelby County, Missouri joined them.
The 1840 census shows that Barlien's household included a women between ages 20 and 30 and a child under five.
There is no record of his ever having obtained title to the land he lived and worked on, presumably because of restrictions on obtaining title in those days. Thus it has not been possible to identify exactly where he lived, or his gravesite. However, Barlene Creek, which runs into Sugar Creek, was undoubtedly named for Barlien and one can assume that he lived and may be buried somewhere along this creek.
In 1891 a memorial obelisk in honor of Hans Barlien was erected on Barli Hill in Overhalden, near Trondheim.
Barlien has living descendents in the U.S.A. through at least his daughter Christine, one of whose grandsons emigrated to the USA in 1919.

Referanse til Infokilde i USA (Ancestry.com):
Biographical and genealogical notes about Norwegians who were early settlers in La Salle County or who settled in the vicinity of the village of Leland in Adams Township prior to 1870. Gives names, Norwegian origins, and dates of arrival in America, 1836-
Source Bibliography: GLACKING, JAMES R. "Norwegians in Adams Township, La Salle County, Illinois." In Illinois State Genealogical Society Quarterly, vol. 7:2 (June 1975), pp. 85-89. Page: 86

I "The Iowa Journal of History and Politics volume III, 1905, p. 356" står følgende:

I 1837 emigrete Hans Barlien fra Norge til United States. Det er antatt at han besøkte Fox River bosettingen I Ilinois. Han ble der ikke lenge og flyttet videre til Missouri. I et brev datert 23.april 1839, St Fransville, Missouri adressert til mr. Running faren til Ole Rynning på Snåsa, forteller han at han har bodd i St. louis i 16 måneder. Kort etter finner vi ham i Sugar Creek nær Keokuk, Iowa. Så langt vi vet er han den første norske bosetter i denne stat. Formålet med hans bevegelser I Amerika er ikke vanskelig å forstå, hans brever til venner I Norge (nesten alle er tapt) avdekker at hans ambisjon var å starte en koloni for nordmenn som var misfornøyde med forholdene I hjemlandet og som lik ham selv trengte alburom for nye ideer om politikk, kreativitet og økonomi og muligheter. I 1840 besøkte Kleng Peerson og hans medfølgende landesøkere Sugar Creek. En del nordmenn fant frem til denne unge kolonien og bosatte seg der.

From Norwegians in the West in 1844: A Contemporary Accountby Johan R. Reiersen and translated and edited by Theodore C. Blegen (Volume I: Page110)
Uttrag:
30 til 40 familier bodde langs Sugar Creek. Området besto hovedsakelig av skog, vanskelig å rydde, men hadde god jord. De fleste hadde okkupert området sitt i flere år og kunne ha mistet det dersom de ikke hadde fått det tinglyst før deres område blir fremsatt for auksjon. Hovedavling var mais og gris ble fostret opp i stor målestokk. Området var ikke helsemessig bra men hittil hadde området ikke vært besøkt av noen dødlig farsott. Deler av innbyggerne konverterte til Mormonerne. Joseph Smith var grunnlegger av denne sekt og menigheten som kalte seg "De siste dagers hellige". Joseph Smith grunnla Nauvoo, i Illinois.

Hans Barliens omgangskrets i Amerika.


Vi vet at Hans Barlien bodde sammen med Mary Sophia og Mary Jane hennes datter i 1840.
Det har ikke lykkes å finne ut om Mary Sophia var hans kone, hushjelp eller elskerinne. Hun var født 7 mars 1818. Mary Sophie's datter Mary Jane ble født den 22 Jun 1839 i St. Francisville, Clark, Missouri. Mary Jane kan ikke ha vært Barliens datter. Dette er bekreftet ved DNA- analyse i Mars 2017 ved Acestry.


Marie Sophies's barn Mary Jane og John er begge senere bundet til (stefaren) Torsten Sæbjørnsen.

IVAR BUCH's besøk

In the year 2000 Ivar Buch visited the Keokuk Library hoping for more information about his grgrgrandfather Hans Barlien who he knew to have been at Sugar Creek. Faye Gundy worked with him but found no local records. Faye became interested in Ivar's quest. She found a book that was put away, it was George T. Flom's History of Norwegian Immigration to the United States.
Because of the Lee Co. Ia Genweb site Ivar wrote to me about Barlien Creek. Wayne, my husband, was familiar with the creek and the name. His uncle Ruben Youngquist had taken him hunting, as a boy, many times along Barlien Creek. I wrote and told Ivar what we knew about the creek.
Ivar and his wife came again to Lee County from Arkansas. The four of us Travelled the creek from north of Argyle, south to where it emptied into Sugar Creek. After a nice lunch our trip ended at the Scandinavian Cemetery. I showed Ivar the old burials I knew to be Norwegian. He felt they had no connection to the earliest settlers at Sugar Creek.
Soon I went to the library to find out what Faye had found for Ivar. She showed me the book History of Norwegian Immigration to the United States. I read about the Norwegian "Sugar Creek Settlement" In this book I found the names of the people buried in the Scandinavian Cemetery.
Until this time we thought "Sugar Creek" was a Swedish settlement, but the Swedes joined the Norwegians at a later date.
I already had information about many of these names earlier while researching the "Swedish Sugar Creek" I put together what I had learned from the book and what I found in Grandma Youngquist's scrapbook of obituaries. With Wayne's help I was also able to find living relatives in Lee Co. and talk to them.
Janet Harsch soon came on board and the search became even more fun. What one of us didn't think about, the other one did. We both had knowledge of Montrose Township; we lived in it and we loved the area's history. We also have great respect for the "old people" who came before us.
We had 75% of this put together in 2001 but it was put on the back burner for one reason or another until the end of January 2006.
It's our wish that this will help others "remember" the old folks too.

Sally Youngquist

Janet Hausch
Wayne Youngquist
Faye Gundy

Ivar Buch
Who started it all
Neil Holand A Norwegian hobbyist who offered his help, making it easier

Ivar Buch's (tipp-tipp-olderfar) historie om Hans Barlien påberoper seg at Barlien var grunnlegger av Suger Creek sent 1839 eller tidlig 1840 og var den første bosetting i Iowa, Suger Creek, Lee County.
Han emigrete til USA i en alder av 65 år fra Overhalla i Nord Trøndelag, Norge i 1837. Det er bevist at Alexander Cruikshank var første norske bosetter I Lee County i 1834, men det er ikke bevist at han hadde noen forbindelse med de norske bosetterne.
I et brev til som Barlien skrev til Jens Rynning i Norge i 1939, fortalte han at han hadde bodd i St. Louis i 16 måneder etter at han kom fra Norge. Deretter skal han ha bodd en kort stund i den norske bosetting i Fox River i i La Salle County, Illinois før han flyttet sammen noen få til fra Fox River til Suger Creek. Senere i 1840 flyttet flere nordmenn som tidligere hadde vært bosatt i Shelby County, Missouri etter dem.
Året 1840 at Barliens hushold inkluderte en kvinne mellom 20 og 30 år (Marie Sophie) og et barn på under 5 år Mary Jane).
Barlien døde i Suger Creek i oktober 1842 i en alder av 70 år. Det er ingen dokumentasjon på at han hadde opparbeidet seg rettigheter til eiendommen som han bodde og arbeidet på antakeligvis pga. regler for å få slike rettigheter den gang. Derfor er det ikke mulig å påvise nøyaktig hvor han bodde eller hans gravsted. Barlean Creek som renner ut i Suger Creek er utvilsomt navnsatt etter Barlien og en kan derfor anta at han bodde i nærheten av denne.

Han skriver fra Amerika:
Jeg har det meget bra her og har en søt forventning om å kunne assistere rett-tenkende landsmenn ved å forberede et sted for flyktninger for alle som vil utnytte mulighetene.
Dersom det er nødvendig at jeg leier en båt for sjøreisen, må jeg få oversendt en passasjerliste til meg og Mr. Bing, wholesale agent i Trondheim , som vil sende dem til New Orleans eller til en annen amerikansk havn, og så videre til deres bestemmelse sted. Hvis noen nå har penger til billett, bestill til New Orleans og derfra med dampbåt 1200 miles til St. Louis. Billetten for denne siste biten er 8 dollar for hver person includert baggasje. Prisen for transporten over havet varierer. Sist sommer var den på sitt høyeste da jeg måtte betale 50 dollar med bevertning.More About Barlean Creek

Barlean Creek is a stream located just 7.1 miles from Keokuk, in the state of Iowa, United States, near Summitville, IA. Fishermen will find a variety of fish including rock bass, yellow perch and bluegill here. Whether you're baitcasting or fly fishing your chances of getting a bite here are good. So grab your favorite fly fishing rod and reel, and head out to Barlean Creek. If all goes well, the perch will be hooked by your wax worms, the brim will be biting your leaf worms and the rocky will be grabbing your crayfish.

To find this fishing spot check the map shown above or enter latitude, and longitude into your GPS device.

After your adventure, be sure to come back and share a Barlean Creek fishing report, update the details of the stream, share photos of your outing, details of your catch, and the GPS coordinates to help your fellow fishermen learn from your experience.

And please remember to check with the local Fish and Wildlife department to ensure the stream is open to the public, and that you have the necessary fishing license. Now what are you waiting for, get fishing!


Read more: http://www.hookandbullet.com/fishing-barlean-creek-keokuk-ia/#ixzz1qaeL1Mcm <http://www.hookandbullet.com/fishing-barlean-creek-keokuk-ia/>

The Woodland Ward record tells some interesting things. In it, Mary Jane's parents are listed as John Holmes and Mary Sophie Barleen. Mary Jane is listed as both M.J. Holmes and M.J. Simpson in this ward. Also, in the remarks column out to the side of her name is the following: Henry I. Holmes born 12 Feb 1857, died March 1857
Anna M. Holmes born May 31, 1861, died same day.
Children of Mary J. Fraughton. Now these children were born to Mary Jane during the time she was married to Henry D. Sabin--one before Mary Elizabeth and one after. Why they are listed as Holmes is a good question. Perhaps Mary Jane still had bad feelings toward Henry D. Sabins, or perhaps she felt that because their sealing had been cancelled, so had her children' s also.
At any rate, this record seems to indicate that Mary Jane had two fathers, an actual one and an adopted one, or a step-father. John Holmes and Maria Sophia Barlien were apparently her l parents at one time and Thurston Simpson, her stepfather, who she knew since she was about 2 years old (He witnessed her marriage to Peter Benson, listed as Thurston Simpson.)
George Fraughton and Mary Jane Simpson Fraughton moved to Ashley Creek Ward--Vernal area according to the Woodland records on 5 Aug 1888. I have not found her daughter Mary Elizabeth listed with her on either the Kamas or Woodland Ward Records. She was already married when the Fraughtons moved to the Woodland but there were no Galloways listed on the Kamas record.
Temple Ordinances show Henry I. Holmes and Anna M. Holmes and Mary Elizabeth Sabins sealed to George Fraughton, as father. If they were all Henry Sabins children, they were born in the covenant except for possibly Anna, as Henry Sabins as father. The divorce was in 1857, and Anna was born in 1861. Elizabeth was born in 1858, but Henry Sabins is her father.

Sophia Ann Mickelsen Simpson Birth: Jul. 11, 1811, Denmark Death: Oct. 16, 1863 Salt Lake City Salt Lake County Utah, USA Source: Sexton Records Source Film Number: 26553 Reference Number: p. 64 #1804 Family links: Spouse: Thurston Simpson (1808 - 1889)
Burial: Salt Lake City Cemetery
Salt Lake City
Salt Lake County
Utah, USA
Plot: B-15-1-1/2-SO
Created by: Dona (Carr) Mooring
Record added: Feb 24, 2011
Find A Grave Memorial# 66111781
Cemetery Photo
Added by: Jim Tipton <http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=mr&GRid=66111781&MRid=1&>
ntbl
Birth: Dec. 11, 1808 Buskerud County, Norway Death: May 2, 1889 Kamas Summit County Utah, USA Family links: Spouse: Sophia Ann Mickelsen Simpson (1811 - 1863)

Children:
Mary Jane Simpson Fraughton (1839 - 1929) *

*Calculated relationship
Burial: Kamas Cemetery
Kamas
Summit County
Utah, USA
Plot: Section 2-D
Created by: ldbennet@aros.net
Record added: Jul 08, 2003
Find A Grave Memorial# 7667571

Added by: Dona (Carr) Mooring

Added by: ldbennet@aros.net
Birth: Jun. 22, 1839 Saint Francisville Clark County Missouri, USA
Death: Dec. 31, 1929 Vernal Uintah County Utah, USA
Married three times:
1st: 26 Dec 1853 Salt Lake City, Salt Lake, Utah Territory - Jens Peter Benson (1831 - 1898)
2nd: 29 Oct 1855 Salt Lake City, Salt Lake, Utah Territory, USA - Henry Dorwart Sabin (1836 - 1900)
3rd: 01 Dec 1862 Salt Lake City, Salt Lake, Utah Territory - George Fraughton (1822 - 1905) Tombstone Photo taken by Betty (Marglon) Henning Great Great Graddaughter of George & Mary Jane (Simpson) Fraughton
Family links: Parents: Thurston Simpson (1808 - 1889)

Children:
1) John Jeremiah Benson (1854 - 1930)
2) Mary Elizabeth Sabin Marshall (1858 - 1905)
3) Sarah Ellen Fraughton Peters (1863 - 1940)
4) Orson Alonzo Fraughton (1865 - 1934)
5) Julia Margarethe Peterson (1869 - 1929)
6) George Frederick Fraughton (1870 - 1879)
7) Alma William Fraughton (1875 - 1952)
8) David Lorenzo Fraughton (1876 - 1939)
9)Joseph Hyrum Fraughton (1878 - 1954)
10) Martha Elda Fraughton Harris (1883 - 1961)

*Calculated relationship
Burial: Vernal Memorial Park
Vernal
Uintah County
Utah, USA
Created by: Dona (Carr) Mooring
Record added: Feb 13, 2011
Find A Grave Memorial# 65597045

  Hendelser i hans liv:

• Dåp, 1772. Ref: Overhalla 1748-1779, side 130


Hans giftet seg med Kjerstin Einersdatter Skistad, datter av Einer Olsen Skistad og Malene Eriksdatter, den 24 Nov 1793 i Overhalla, Nord-Trøndelag. (Kjerstin Einersdatter Skistad ble født i 1768 i Overhalla, Nord-Trøndelag, døpt den 4 Sep 1768 i Overhalla, Nord-Trøndelag, døde den 3 Nov 1855 i Hamar, Hedemark og ble begravet den 10 Nov 1855 i Hamar, Hedemark.)

  Hendelser i deres ekteskap/parnerskap:

• Gift, 1793. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, 764/L0544: Ministerialbok nr. 764A04, 1780-1798, s. 266-267
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070928640009


www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 12 Mai 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia