Rettighetsinnehaver: Thorstein Diesen

1 Diesen, Halvor Gjerding. Kirkebok for Frogner, nr. 55, side 18.

2 Jørgensen, Signe, Kirkebok for Rakkestad, født 1916, nr. 41, side 49.

3 Internet: freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com.

4 Jørgensen, Gerd, Kirkebok for Rakkestad, født 1913, nr. 31, side 32.

5 Jørgensen, Helge Ribe, Kirkebok for Rakkestad, født 1919, nr. 41, side 39.

6 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 128.

7 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 129.

8 Anna Sofie Christine von Tangen, Kirke bok Mariakirken, Bergen, død 1763, nr. 5, side 90.

9 Andersen, Lars Løken. Kirkebok for Næss, født 1791, nr. 62, side 48.

10 Amundsdatter, Olea Kirkebok for Næss gift 1817, nr. 2, side 389.

11 Andersen Henrich , Kirkebok for Næss 1794, nr.18.

12 Amundsen, Hans. Kirkebok for Næss, gift 1769, nr. 23.

13 Digitalarkivet, Folketelling 1801 for Nes på Romerike, Thorer Hansen, alder 28.

14 Hansen Amund Kaarud, Kirkebok for Næss, født 1771, nr.112.

15 Hansen Amund, Kirkebok for Nes 1789, nr. 23 konfirmert.

16 Hansdatter, Mari Faldet, Kirkebok for Næss, født 1775, nr. 86.

17 Hansdatter, Kari Jarnsby, Kirkebok for Næss, født 1770, nr. 53.

18 Hansdatter Dorthe Nes, Kirkebok for Næss, født 1777, nr.113.

19 Hansdatter, Anne Usundet, Kirkebok for Næss, født 1779, side 103.

20 Amundsdatter, Marie (Mari), Kirkebok for Næss født 1785, nr. 92.

21 Diesen, Amund. Kirkebok for Næss, født 1814, side 185.

22 Einar Diesen, Søren Diesens Slekt 1816-1916 (Kristiania Forlagstrykkeriet 1916).

23 Eriksen, Harald Kristian, Kirkebok for Prestebakke, født 1883, nr. 20, side 7.

24 Johansen, Ole Leonard. Kirkebok for Tune, født 1917, nr. 57, side 35.

25 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken, Bergen, gift 1745, nr. 26, side 94.

26 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken Bergen, død 1812, nr.13, side 101.

27 Olsen, Amund Sandaker, Kirkerbok for Næss, født 1761, nr. 138.

28 Nielsdatter, Martha, Kirkebok for Næs, født 1765, nr.78, side 199.

29 Jonasen, Johannes Mikal, Kirkebok for Hovin, død 1924, nr. 6, side 126.

30 Jonasen, Jonas Berner, Kirkebok for Vanse, født 1862, nr. 2, side 21.

31 Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, født 1884, nr. 20, side 47.

32 Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338.

33 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Sauda, død 1918, nr. 2, side 175.

34 Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune født 1881, nr. 95, side 14.

35 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338.

36 Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune konf. 1995, nr. 20, side 252.

37 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, gift 1884, nr. 17, side 345.

38 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1860, nr. 34, side 18.

39 Johansen, Soveig, Kirkebok for Tune, født 1904, nr. 129, side 14.

40 Johansen, Anette, Kirkebok for Tune, født 1907, nr. 43, side 80.

41 Johansen, Lovise , Kirkebok for Tune født 1909, nr. 40, side 147.

42 Johansen, Aslaug, Kirkebok for Tune, født 1912, nr. 107, side 67.

43 Johansen, Randi marie, Kirkebok for Tune, født 1915, nr. 42, side 59.

44 Hansen, Johan Ludvig, Kirkebok for Tune gift 1898, nr. 30, side 299.

45 Olsen, Anette, Kirkebok for Tune, død 1891, nr. 19, side 392.

46 Andersen, Grete, Kirkebok for Tune, født 1876, nr. 107, side 19.

47 Hansen C A Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1855, nr. 39, side 179.

48 Hansen, Axel Waldemar, Kirkebok for Tune, født 1888, nr. 22, side 14.

49 Hansen, Dagny Marie, Kirkebok for Tune, født 1890, nr, 9, side 39.

50 Hansen, Karl Gustav, Kirkebok for Tune, født 1899, nr. 118, side 40.

51 Jonasen, John Arctander, Kirkebok for Hovin, død 1892, nr. 6, side 103.

52 Jonasen, John Arctander, Kirkevok for Vanse, født 1867, nr. 33, side 60.

53 Iversen, Hans. Kirkebok for Aremark, født 1822, nr. 1, side 97.

54 Johannesdatter, Christine Marie, Kirkebok for Rakkestad, født 122, nr. 46, side 207.

55 Hansen, Gunborg Helene , Kirkebok for TUne, født 1902, nr.47, side 115.

56 Sivertsen, Thorer, Kirkebok for Næss, gift 1741, nr. 23.

57 Nes på Romerike, Gårdshistorie, Bind III.

58 Amundsen, Gudmund, Kirkebok for Næss født 1746, nr. 11.

59 Amundsen, Ole. Kirkebok for Næss, født 1792, nr. 102.

60 Amundsen, Gulbrand, Kirkebok for Næss født 1794, nr. 63.

61 Amundsen, Amund. Kirkebok for Næss f1802, nr. 25, sise 161.

62 Amundsdatter, Ragnild. Kirkebok for Næss, født 1805, side 167.

63 Internet by Gary Welker 1999-2001, GedH tree ver. 2.09.

64 Grimsen, Christen, Kirkebok for Næss, født 1773., nr. 49, side 231.

65 Tostensdatter, Inger Valstad, Kirkebok for Næss, født 1782, nr. 69, side 4.

66 Amundsen, Gudmund. Kirkebok for Næss født 1743, nr. 66, side 29.

67 Olsen, Gulbrand Sandager, Kirkebok for Næss, født 1756, nr. 107, side 74.

68 Kari Grimsdatter, Kirkebok for Nes, 1754, nr. 58.

69 Thor Hexeberg (Utgitt 1958).

70 Tore Hexeberg (1961).

71 Kirkebok for Nes, Gårdshistorie, Bind IV.

72 http://www.rootsweb.ancestry.com/http://www.ancestry.com/s33216/t10989/grid1000/rd.ashx.

73 Clemetsdatter Johanne, Kirk. bok for Nes 1800, nr. 130.

74 FamilySearch.org.

75 Bjørn-Erik Boye, Boye.slektsweb.no.

76 Source: personal notes from Edvard Hagerup b. 1887 p. 27.

77 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 200.

78 Erik Martin Grønnerød, Aner og slekter i søndre Østfold.

79 Thomas Stang og Ulrich Stang, Den Fredrikshaldske Slekt STANG.

80 H. N. Anker, "Familien ANKER" (Litt slektshistorie nedtegnet av H. N. Anker 1989-1990).

81 Christian Mohr, "Familien MOHR fra Bergen" (Hammerstads Boktrykkeri, Oslo 1953), Side 61.

82 Conrad Falsen, "Familien FALSEN" (Kristiania - De Mallingske Boktrykkeri - 1915), Side 94.

83 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Side 37.

84 E. A. Thomle, Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark (1896 Christiania, J. W. Cappelen).

85 H. H. Neumann, Familien Neumann med 30 potretter. (Christiania - Aschehougs Boghandel - 1903 :Nasjonalbilioteket).

86 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 175.

87 Thomas Stang og Ulrich Stang, Boken: Den Fredrikhaldske Slekt STANG.

88 Haakon Anker Weel, ROALD AMUNDSEN - Slekt og Miljø (I kommisjon hos E. Sem AS, Halden).

89 R. Sommerfelt Holst, "Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike" (Morten Johansens Boktrykkeri
Oslo 1931).

90 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 127.

91 Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943).

92 Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943), Side 11.

93 Digitalarkivet: 1801-telling for 0113 Borge.

94 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby.

95 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby...

96 Ministerial, Borge 1971-1817, s. 15.

97 A.T. Gløresen, Stamtavle over SLÆKTEN GLØRESEN (Christiania i kommisjon hos Gløer C. Gløresen - 1897).

98 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 178.

99 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 180.

100 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 181.

101 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 183.

102 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 184.

103 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 184-185.

104 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 185.

105 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 185-186.

106 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 186.

107 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 187.

108 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 188.

109 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 190.

110 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 191.

111 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 192.

112 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 193.

113 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 194.

114 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 198.

115 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 122.

116 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 174.

117 (Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1854-1861, s. 31).

118 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 69.

119 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 68.

120 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L.nr. 47.

121 Erik Berntsens Slektssider, http://vestraat.net/.

122 Slekten Giæver, C. S. Schilbred., "Slekten Giæver, C. S. Schilbred.," database and images.

123 www.hemneslekt.net.

124 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Under l. nr. 345 er Anna Cathrine Ibsen angitt med fødselsdato 26.1.1816.

125 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Læpe nr. 47.

126 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 29.

127 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 290.

128 Boye, Asgrimplass, Brekke and Christensen Genealogy.

129 Lengnick, Familien Krog - der nedstammer fra provst i Værdalen Peder Offesen Krog (Trykt hos Scharling - Købengavn 1856).

130 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 37.

131 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 36.

132 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918).

133 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913).

134 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , Side 8 og 17.

135 Mauritz Klem, Slektstavle over Familien Klem (Kirstens Boktrykkeri, Oslo. 1953. Ref. forord ved Evy Klem Oslo 1933.
Boken er tredje utgave først utgitt ved sogneprest Mauritz Klem i 1889.).

136 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , side 45.

137 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 169.

138 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 52.

139 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , Side 52.

140 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , Side 52.

141 Fru S. Høegh, Etterretninger om de norske grene "Familen Wesseltoft" (Christiania 1893. I kommission hos Boghandler Dyhring, Posgrund.).

142 G Wessell, Familien LYCHES slektregister (Smaalenenes Amtstidendes Boktrykkeri
1877).

143 Jørgen H. Berner, Slekten Berner i Norge (Nasjonalbiblioteket: Forkagt av Cammermeyers Boghandel (gustav e. raabe) 1947).

144 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 199.

145 Lars F.H. Weidemann, Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.
(Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.).

146 1790 U.S. census, ; NARA microfilm publication M637.

147 "Nes på Romerike, Gårdshistorie bind 4" (Utgitt 1968), side 50.

148 S H Finne-Grønn, Risør Slekter thor Straten me den Carstenske legatfamilie (Trondsen & co, Christiania, 1895-1901).

149 S. H. Finne-Grønn, Risør- Slekter (Nasjonalbiblioteket, Thronsen 6 Co's Bogtrykkeri, Christiania 1895- 1905).

150 H. H. Neumann, Familien Neumann (Kristiania Aschhaugs Boghandel 1903).

151 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 164.

152 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 156.

153 S. H. Finne Grønn, En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-
(Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935).

154 Ebba Jansen, Slekten Gude i Norge (Utgitt av docent Theodor Landmark's og hustru Elise født Gude's Familielegat.
Bergen 1940).

155 Joh. K. Bergwitz, Krog - en slektstavle med biografiske opplyninger om Trulsslækten Krog. (Kristiania 1897 - 1902).

156 En Redaksjons komite, Slekten Aars i Norge (Cammermeyers Boghandel . Gustav E. Raabe - Oslo 1950).

157 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919).

158 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919), Side 32.

159 Jørgen Backer Thurmann, FAMILIEN THURMANN samlet etter vedkommendes oppgaver og autentiske dokumenter. (Drammen - trykket hos J. Wulfsberg - 1866).

160 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 50-51.

161 W. H. Christie, "Slekten Christie i Norge 1650-1890" (Utgitt Bergen 1909).

162 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr 220.

163 CH. Delcobe, "Stamtavle for familien HOLBERG" (Bergen.
C. Flors Florlag
Utgitt: 1884).

164 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 199.

165 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 199.

166 Niels Hertzberg, "Familien Hertzberg - Dens opprinnelse og slektshistorie" (Trykt i Fabritius og sønners boktrykkeri - 1932).

167 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892).

168 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924).

169 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 173.

170 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 157.

171 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 159.

172 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 173.

173 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 198-199.

174 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 199.

175 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960).

176 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960), Side 13.

177 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 23.

178 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 24.

179 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 14.

180 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 27.

181 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 30.

182 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 32.

183 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 115A.

184 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 115B.

185 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 117.

186 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 118A.

187 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 118B.

188 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 116.

189 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr, 13.

190 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr, 15.

191 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 59.

192 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 61.

193 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 63.

194 Otto Theodor Krogh, "Den Krogske familjes stamtavle" (Tronheim 1875).

195 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr 18.

196 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr 20.

197 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 22.

198 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L.nr 33.

199 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 33.

200 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 35.

201 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr.131.

202 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 132.

203 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 133.

204 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L.nr. 44.

205 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 48.

206 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr 48.

207 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 49.

208 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 53.

209 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. nr. 54.

210 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), L. ne. 58.

211 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 64.

212 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 66.

213 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 69.

214 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 104.

215 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr 105.

216 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 80.

217 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 83.

218 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 85.

219 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 86.

220 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 89.

221 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 90.

222 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 95.

223 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 96.

224 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 97.

225 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 100B.

226 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 120A.

227 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr 120B.

228 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 121A.

229 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 121B.

230 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 124.

231 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 125.

232 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 126.

233 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 138.

234 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 139.

235 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 142.

236 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 147.

237 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 167.

238 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 168.

239 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 179.

240 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 458.

241 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 180.

242 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 184.

243 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 186.

244 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 189.

245 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 190.

246 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 192.

247 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr.197.

248 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 200.

249 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 201.

250 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 203.

251 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), løpe nr. 222.

252 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr 17.

253 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 279.

254 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Læpe nr. 435.

255 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 335.

256 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 336.

257 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 348.

258 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 360.

259 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Løpe nr. 442.

260 Fredrikke Waaler, "Slekten Rynning og dens sidelinjer" (Hamar Stiftstidendes Boktrykkeri 1918), Læpe nr. 709.

261 Olliver Smith, "Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith`s mannlige etterkommere i Danmark og Norge" (Camermeyers Boghandel - Gustav E. Raabe
Oslo 1943), Side 54.

262 Jens Raabe, "EVENRUD i hundrede aar 1819 - 1919" (Kristiania Det Mallinske Bogtrykkeri 1919), Side 31.

263 R. Sommerfelt Holst, "Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike" (Morten Johansens Bogtrykkeri
Oslo 1931).

264 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 44.

265 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykt i Centraltrykkeriet, Christiania 1924), side 44.

266 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykt i Centraltrykkeriet, Christiania 1924), side 43.

267 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 49.

268 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 51.

269 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 130.

270 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 165.

271 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 135.

272 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 170.

273 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 174.

274 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 177.

275 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 16.

276 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 19.

277 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 20.

278 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 20.

279 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 20.

280 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), side 20.

281 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924), Side 176.

282 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , Side 34.

283 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , side 36.

284 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , side 40.

285 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , side 55.

286 I. F. Lorenzen (lege), "Holmestrandsfamilien Lorentzen - En Borgerslekt gjennom 300 år." (Christiania - Julius Thømtes Boktrykkeri 1913), , side 50.

287 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863).

288 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 31.

289 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 39.

290 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), ,side 52.

291 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 53.

292 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), , side 38.

293 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 51.

294 "Stamtavle over familiene Lossius og Brandt med flere i samme ingiftede slekter" (Trykt i H J Geelmuydens trykkeri, Bergen 1863), side 50.

295 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 132.

296 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 211.

297 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 305.

298 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 306.

299 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 245.

300 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 310.

301 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 114.

302 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 199.

303 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 140.

304 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 14-15.

305 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 112.

306 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 115.

307 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 116.

308 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 119.

309 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 140.

310 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 282.

311 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 286.

312 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 289.

313 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 290.

314 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 290.

315 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 291.

316 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 292.

317 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 141.

318 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 141 og 142.

319 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 143.

320 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 144.

321 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 146.

322 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 160.

323 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 162.

324 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 162-163.

325 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 163.

326 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 164.

327 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 166.

328 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 166 -167.

329 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 211.

330 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 211.

331 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 212.

332 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 213.

333 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 213-214.

334 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 215.

335 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 216.

336 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 220.

337 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 223.

338 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 238.

339 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 255.

340 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 256.

341 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 322 - 323.

342 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 324.

343 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 328.

344 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), Side 328-329.

345 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 332.

346 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950).

347 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 276.

348 Oberst Gabriel Lund, "Farsund Lundene" (Rambecks Trygkkeri , Jan 1950), side 278.

Rettighetsinnehaver: Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 11 apr 2022 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com